khám

đa khoa

bệnh

  • 166913213201034_1200x400.jpg
  • 433788695969592_1200x400.png
  • 375537810822152_1200x400.png
  • 359236215207916_1200x400.png
  • 302438931986527_1200x400.png
  • 591675948139052_1200x400.png

Chương trình ưu đãi mới

Video - Clips

Tiến Sĩ Đa Khoa

16-03-2019

 

Bác sĩ Tiến sĩ Đa khoa ARIEL

Bằng cấp chuyên môn: 

   Tiến sĩ Đa khoa, ĐHYD Paris XI

Ngôn ngữ:

   Tiếng Anh, Tiếng Ấn, Tiếng Pháp, Tiếng Việt

Đơn vị cộng tác:

   Phòng khám Đa khoa Eurovie (ngoài giờ)

Kinh nghiệm y khoa:

  • Hơn 30 năm làm việc tại Pháp, Anh
  • Bàn tay VÀNG về châm cứu và bấm huyệt
  • Cố vấn sức khỏe cho các tổ chức nước ngoài chuyên về Sức khỏe - An toàn - Môi trường

Các bài viết khác

Thiết kế bởi DC POWER-[0909 473090]
back-to-top.png